Financiële gegevens

Stichting Op de Hoogte van Bolivia is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen dat uw giften voor onze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting. Voor meer informatie, zie www.anbi.nl en www.allegoededoelen.nl. Ons rekeningnummer is NL88 RABO 0152307192. Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is: 821165227.

Onze financiële jaarverslagen vindt u onder “Downloads“.