Scholen/kerken

Verschillende scholen en kerken hebben onze projecten in het verleden gesteund. Deze steun gaat altijd hand in hand met informatievoorziening over (het leven in) Bolivia aan de kerken en scholen. Eén van de doelstellingen van onze stichting is immers om mensen in Nederland ‘op de hoogte’ te brengen van Bolivia. We hebben daarvoor twee methoden ontwikkeld: het adventsproject met een Boliviaans tintje voor kindernevendiensten, en de leskist voor een lessenreeks over Bolivia op de basisschool. Via het menu vindt u over beide opties meer informatie. Hebt u nieuwe ideeën, of specifieke vragen over mogelijkheden voor bijvoorbeeld een presentatie over Bolivia? Neem dan contact met ons op.