Steun ons

Er zijn verschillende manieren om het werk van kinderproject Irpañani, handwerkproject Sartañani en cultureel centrum Por un Mundo Mejor in Bolivia te steunen. Wij werken kleinschalig en in direct contact en volledig wederzijds vertrouwen met onze Boliviaanse partners: uw gift aan de stichting komt daardoor snel en precies daar terecht waar het nodig is. Zonder uw hulp zouden de projecten niet zo’n succes zijn als dat ze zijn: heel hartelijk dank, mede namens onze Boliviaanse partners!

Schenkingen

Stichting op de Hoogte van Bolivia is een ANBI-instelling. Dit betekent dat giften aan SOHB van de belasting aftrekbaar zijn. Eénmalige donaties of periodieke giften zijn van harte welkom! Ook is het mogelijk om in het kader van bijvoorbeeld uw jubileum of pensionering een gift aan onze stichting te doen. In deze gevallen zijn wij natuurlijk bereid om informatie over onze stichting te geven. Goed om te weten is dat er ook folders over ons werk beschikbaar zijn en dat u bij giften boven de €50,- een exemplaar van Portretten uit Bolivia. Levensverhalen die inspireren cadeau krijgt.

Schenkingen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL88 RABO 0152307192 ten name van Stichting Op de Hoogte van Bolivia. Indien gewenst, kunt u het specifieke project waar uw gift voor gewenst is erbij vermelden. Ook stellen wij het zeer op prijs wanneer u een plaatsnaam vermeldt bij uw overboeking. Dit helpt ons om zicht te houden op waar onze donateurs en achterban voornamelijk vandaan komen, en dus, waar toekomstige activiteiten mogelijk zouden kunnen zijn.

Donateur worden

Wilt u structureler een financiële bijdrage leveren aan de projecten in Bolivia? U kunt ons al steunen voor twintig euro per jaar of bijvoorbeeld vanaf €2,00 per maand. Daarmee steunt u onze projecten en ontvangt u twee keer per jaar onze digitale nieuwsbrief. Om zich aan te melden als donateur kunt u contact opnemen met onze penningmeester (klik hier).