Visie & Missie

Stichting Op de Hoogte van Bolivia is actief sinds 2008. Onze voornaamste doelstelling is het verbeteren van de leefomstandigheden van kansarme kinderen, jongeren en andere kwetsbare groepen in El Alto, een snel groeiende satellietstad op de hoogvlakte van Bolivia, vlakbij de hoofdstad La Paz. De ruim 1 miljoen inwoners bestaan voornamelijk uit inheemse migranten (Aymara’s) van het platteland. Deze doelstelling vindt praktisch plaats door de ondersteuning van drie lokale projecten: kinderproject Irpañani, muziekproject Por un Mundo Mejor, en viltproject Sartañani. De tweede doelstelling van de stichting is het informeren van mensen in Nederland over het leven van de (voornamelijk inheemse) bevolking van Bolivia.