Irpañani

Irpañani

Het voornaamste doel van Irpañani is het dagelijks opvangen van leerlingen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar voor of na schooltijd (afhankelijk van hun rooster). De kinderen krijgen hulp bij hun huiswerk en een voedzame warme maaltijd. Daarnaast ontvangen zij persoonlijke aandacht en is er ruimte voor interactie met klasgenootjes. Op deze manier wordt niet alleen voorkomen dat zij vele uren alleen thuis of op straat doorbrengen terwijl hun ouders lange dagen werken, maar verbeteren ook hun schoolresultaten en zelfvertrouwen.

Hoe ondersteunt SOHB dit project?

Onze stichting ondersteunt Irpañani onder andere met benodigde verbouwingen en uitbreidingen, zoals bijvoorbeeld klaslokalen en sanitair. Ook betaalt SOHB een deel van de salarissen van de docenten, zodat de persoonlijke aanpak (het lesgeven in kleine groepen) gewaarborgd kan blijven.

Lokaal dragen ouders een maandelijkse bijdrage bij, en worden inkomsten gegenereerd door het verkopen van bijvoorbeeld schoolspulletjes en verhuur van de faciliteiten van Irpañani.
Bij de ondersteuning van Irpañani hebben we tot en met 2014 samengewerkt met Kerk in Actie, het diaconale programma van de Protestantse Kerk Nederland. In 2015 vermeerderde Wilde Ganzen de opbrengsten voor Irpañani met 55%. 

Ontstaansgeschiedenis Irpañani

Irpañani werd in 2008 opgezet door het echtpaar Julia Callisaya en ds. Victor Huacani. Beiden behoren tot de Aymara, het grootste inheemse volk van het Andesgebied, en groeiden op in zeer arme omstandigheden waar gebrek was aan goede huisvesting, scholen, medische zorg, veiligheid, respect en aandacht. Ondanks hun moeilijke start hebben Julia en Victor toch allebei kunnen studeren (respectievelijk pedagogie en theologie) en wisten zij door hard werken hun levensomstandigheden te verbeteren.
Julia en Victor weten als geen ander hoe belangrijk goed onderwijs, maar ook persoonlijke aandacht voor kinderen is om een beter leven en meer eigenwaarde op te bouwen. Hun persoonlijke ervaring motiveerde hen om kinderen die nu in eenzelfde moeilijke situatie leven te helpen. Zij noemden hun project Irpañani, wat in het Aymara ‘we zullen begeleiden’ betekent.

Het volledige levensverhaal van Victor en meer achtergronden van Irpañani, zijn te lezen in het boek “Portretten uit Bolivia. Levensverhalen die inspireren”, blz. 113 e.v.

Activiteiten en resultaten Irpañani

Irpañani is gevestigd in de wijk Senkata in El Alto. Iedere dag worden ongeveer 80 kansarme kinderen opgevangen. In Bolivia is weliswaar leerplicht tot 13 jaar, maar de kinderen zitten vaak op overheidsscholen waar slecht onderwijs gegeven wordt. Veel kinderen komen bovendien uit gebroken gezinnen met alleen een moeder die vaak lange dagen moet werken en weinig aandacht voor de kinderen kan opbrengen. Door deze omstandigheden hebben veel van deze kinderen een laag zelfbeeld. Bij Irpañani worden ze geholpen met hun huiswerk, krijgen ze een gezonde en volledige middagmaaltijd (de belangrijkste maaltijd in de Andes!), leren ze over hygiëne, normen en waarden, en is er ruimte voor sport en spel. Een onmisbaar aspect bij al deze activiteiten is de persoonlijke aandacht die de kinderen krijgen van hun docenten.

Julia, Victor en Irpañani’s andere stafleden zien veel positief resultaat van hun werk: de schoolprestaties van de kinderen verbeteren, net als hun fysieke én mentale conditie. Ook groeit het zelfbeeld van de kinderen en neemt het respect voor hun eigen cultuur toe; de inheemse cultuur is immers eeuwenlang afgewezen of onderdrukt, en discriminatie van inheemse mensen komt helaas nog steeds veel voor.

Een ander positief resultaat van het werk van Irpañani is dat de samenhang in de wijk vergroot wordt. Dit komt doordat het project zich niet alleen richt op de kinderen zelf, maar ook op hun ouders en diens inbreng, en scholen in de buurt.