Sartañani

Gemeenschapscentrum en handwerkproject

Sartañani (‘Samen onderweg’) is een project waar dagelijks een groep vrouwen bijeenkomt om producten te breien en te vilten. Door de verkoop van deze producten kunnen zij een bescheiden inkomen genereren voor hun gezin. Daarnaast wordt praktische en geestelijke ondersteuning verleend aan de vrouwen en aan ouderen, en zijn er plannen voor een kinderopvang.

Hoe ondersteunt SOHB dit project?

Onze stichting heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de uitbreiding en verbetering van de faciliteiten van Sartañani. Ook zijn wij altijd op zoek naar afzetmarkten voor de produkten in Nederland. Heeft u hierover goede ideeën of bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. 

Ontstaansgeschiedenis Sartañani

Het echtpaar Mónica Salustiana en Gualberto Zegarra zijn Aymará’s en komen van het arme platteland in Bolivia. Ze wonen echter al jaren in Alto Lima, één van de oudere wijken van El Alto. In deze wijk werkten zij tot voor kort als pastoraal werkers in een katholieke parochie. Mónica leidde er een groep vrouwen die van schapenvilt prachtige pantoffels maakte en Gualberto gaf leiding aan een groep vrouwen die truien en sjaals breiden. Van de inkomsten van deze activiteiten kon niet alleen een aantal gezinnen leven, maar functioneerde ook de parochie financieel zelfstandig.  Toen om onduidelijke redenen een nieuwe priester in 2009 besloot dat beide groepen het terrein van de kerk niet meer mochten gebruiken, bleven Mónica and Gualberto zich met veel energie inzetten voor dit project. Eerst in een gehuurde ruimte en nu, met financiële hulp van SOHB, in een nieuw gebouw waar veilig en gezond gewerkt kan worden.

Het volledige levensverhaal van Gualberto en Mónica, en meer achtergronden van Sartañani, zijn te lezen in het boek “Portretten uit Bolivia. Levensverhalen die inspireren” (blz. 71 e.v.).

Mónica Salustiana bij de voorraad wol.

Activiteiten en resultaten Sartañani

Alto Lima is één van de armste wijken van El Alto. Sartañani verleent niet alleen praktische ondersteuning aan kwetsbare groepen zoals ouderen, (alleenstaande) moeders en kinderen, maar geeft ook geestelijke bijstand. Concreet werkt Sartañani aan haar doelen door het produceren van handwerkproducten. Van schapenvilt maken ze onder andere kleurrijke pantoffels, prachtige hoeden, kussens, bloemen en sieraden. Daarnaast breien ze handschoenen en sjaals. Zo wordt niet alleen werkgelegenheid geboden aan vrouwen uit de buurt, maar wordt ook de ontmoeting en het contact tussen hen bevorderd.

Met financiële steun van SOHB is er onlangs een nieuw gebouw gerealiseerd voor Sartañani, waardoor er ruimte is om verdere activiteiten te verzorgen: van trainingen en bijscholing op het gebied van alfabetisering en zoeken naar werk, tot opvang voor ouderen en het opzetten van een kleine crèche zodat ouders (vaak moeders) met een gerust hart buitenshuis kunnen gaan werken.

Een belangrijk aandachtspunt is en blijft de verkoop van de producten. Deze worden in enkele winkels in La Paz verkocht, in Zwitserland (waar de oprichters van Sartañani wonen) en in Nederland. Het is van groot belang dat de verkoop van de producten stabieler en regelmatiger worden, zodat het project zelfstandig kan functioneren. 

De vrouwen die bij Sartañani werken.